YTTERLIGARE INFORMATION KRING FÖRSÄLJNINGEN AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB