Utfall företrädesemission i Smart Energy

Utfall företrädesemission i Smart Energy

Smart Energy Sweden Group AB (publ) har slutfört företrädesemissionen av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 22 februari 2017. Teckningstiden löpte från och med den 23 februari till den 9 mars 2017. Det tecknades 138 181 748 st nya aktier vilket tillför bolaget 13 818 175 kr före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 13 818 175 kr och uppgår därefter till 60 574 606 kr. Antalet aktier i bolaget uppgår efter företrädesemissionen till 605 746 060 st.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Fredrik Johansson, VD och styrelseledamot,
info@smartenergysweden.se

2017-03-17T11:43:21+01:00fredag, mars 17, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|