Teckningsemission efter påkallande av teckningsoptioner registrerad