Smartstationer

Smartstationer bygger på enkla miljövänliga enheter som är lätta och snabba att etablera. Tankarna för bränslet är dubbelmantlade för högst fokus på säkerhet och miljö. Efter bara några arbetsdagar är den redo att användas, snabbt, smidigt och enkelt. Man kan tanka med de vanligaste betalkorten som Visa och Mastercard. Nivån i tankarna övervakas elektroniskt från kontorets dator och larmar automatiskt vid läckage eller stöld. Elen på stationerna drivs delvis med solcellspaneler på stationens tak. Stationerna är försedda med oljeavskiljare och uppfyller alla berörda myndigheters krav samt är CE-godkänd.

Smart vill vara ledande på att finna nya bränslebesparande och miljöförbättrande tillsatsmedel och alternativa bränslen som fungerar i förbränningsmotorer. Smart för diskussioner med leverantörer om start av pilotprojekt för att bäst kunna utvärdera om kunderna ser positivt på dessa nya produkter.

  • Lätt att etablera
  • Kostnadseffektiva
  • Lätt tillgängliga för folket på landsbyggden
  • Minimalt underhåll