Smart Energy upptar långsiktig expansionsfinansiering om 128 Mkr