Smart Energy genomför kapitalanskaffning via GEM Global Yield Fund