Smart Energy beslutar om att genomföra en nedskrivning om 21,9 Mkr