SATSNING PÅ FÖRNYELSEBARA BRÄNSLEN

SATSNING PÅ FÖRNYELSEBARA BRÄNSLEN

Smart har tecknat avtal om att från en marknadsledande aktör inköpa en viss procentandel av sin årliga försålda volym i form av det fossilfria bränslet HVO.

Bränslet är producerat på fossilfria komponenter och går att använda på alla dieselmotorer. Bränslet minskar utsläppen radikalt och har tidigare försålts till mindre del av dotterbolagen men då iblandat i en del av den försålda dieseln. Nu kommer bulkleveranser av ren 100% HVO börja att levereras från v. 9 till åkeri och jordbrukskunder i koncernen som önskar eller har krav från sina respektive kunder att driva sina fordon med förnyelsebara bränslen.

Detta är ett led i Smart Energys ́s strategi att långsamt byta ut koncernens försålda bränslen till att endast vara fossilfria.

Kundpris är likvärdigt med konventionell diesel.
Marginalen per försåld liter är också likvärdig med konventionell diesel.

Strategin är att starta försäljning av HVO 100 på två av Smart ́s bränslestationer i Skåne under våren 2017.

2017-02-21T17:02:59+01:00tisdag, februari 21, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|