Publicering av Koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2018