Loading...
Hem2022-08-08T15:08:54+02:00

Senaste analysen från Penser Bank

Här finner ni den senaste analysen från Penser Bank.

Smartaktien

Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.

Bokslutskommuniké 2019

Här finner ni bokslutskommuniké för 2019.

Senaste pressmeddelande

Här finner ni senaste pressmeddelandet.

Senaste analysen från Penser Bank
Smart-aktien
Bokslutskommuniké 2019
Senaste Pressmeddelande

Övriga Nyheter

Smart Energy senarelägger publicering av koncernredovisning till den 18/6 – 2020

Se pressmeddelande på svenska (PDF 128 Kb)

Smart Energy kommenterar Finansinspektionens beslut gällande bolagets majoritetsägare

Se pressmeddelande på svenska (PDF 123 Kb)

Smart Energy har blivit kontaktad av flera intressenter gällande sin B2B verksamhet

Se pressmeddelande på svenska (PDF 122 Kb)

Smart Energy mottar begäran om kallelse till extra bolagsstämma

Se pressmeddelande på svenska (PDF 122 Kb)