Nytt Finansieringsavtal på 300Mkr(30MEuro)

Note: This text is not yet translated.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 497 Kb)

Smart Energy har ingått ett nytt finansieringsavtal med GEM Funds, New York.

Avtalet innebär att GEM Funds har förbundit sig att investera 30MEuro i Smart Energy Sweden Group AB under en 5 års period fr.o.m. 2017 genom riktade nyemissioner med 10% rabatt på snitthandelskursen. Smart är dock inte tvingade att utnyttja avtalet.

Storleken på beloppen Smart kan kalla på enligt avtalet är beroende utav den genomsnittliga handelsvolymen i aktien enligt en förutbestämd formel. Avtalet har kommit på plats i samband med att Smart blev godkändt för listning på Berlinbörsen samt Dusseldorfbörsen och att diskussioner om förvärv av fler bränslebolag initierades.

Smart Energy ingick 2015 ett liknande avtal med GEM. Detta avtal är inte längre gällande då aktien inte är listad på en svensk börs.

Avtalet möjliggör koncernens fortsatta expansion, genom tillgång till nytt kapital tillika likviditet, och kan nu öka takten under 2017 genom fler förvärv och etableringar av fler smartstationer.

GEM Fund LLC är en private equity fond baserad i New York och Paris som förvaltar 3,8 miljarder USD.

2017-01-31T08:52:34+01:00Friday, December 23, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

Nytt Finansieringsavtal på 300Mkr(30MEuro)

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 497 Kb)

Smart Energy har ingått ett nytt finansieringsavtal med GEM Funds, New York.

Avtalet innebär att GEM Funds har förbundit sig att investera 30MEuro i Smart Energy Sweden Group AB under en 5 års period fr.o.m. 2017 genom riktade nyemissioner med 10% rabatt på snitthandelskursen. Smart är dock inte tvingade att utnyttja avtalet.

Storleken på beloppen Smart kan kalla på enligt avtalet är beroende utav den genomsnittliga handelsvolymen i aktien enligt en förutbestämd formel. Avtalet har kommit på plats i samband med att Smart blev godkändt för listning på Berlinbörsen samt Dusseldorfbörsen och att diskussioner om förvärv av fler bränslebolag initierades.

Smart Energy ingick 2015 ett liknande avtal med GEM. Detta avtal är inte längre gällande då aktien inte är listad på en svensk börs.

Avtalet möjliggör koncernens fortsatta expansion, genom tillgång till nytt kapital tillika likviditet, och kan nu öka takten under 2017 genom fler förvärv och etableringar av fler smartstationer.

GEM Fund LLC är en private equity fond baserad i New York och Paris som förvaltar 3,8 miljarder USD.

2017-02-08T10:16:59+01:00Friday, December 23, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Unkategorisiert|

Nytt Finansieringsavtal på 300Mkr(30MEuro)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 497 Kb)

Smart Energy har ingått ett nytt finansieringsavtal med GEM Funds, New York.

Avtalet innebär att GEM Funds har förbundit sig att investera 30MEuro i Smart Energy Sweden Group AB under en 5 års period fr.o.m. 2017 genom riktade nyemissioner med 10% rabatt på snitthandelskursen. Smart är dock inte tvingade att utnyttja avtalet.

Storleken på beloppen Smart kan kalla på enligt avtalet är beroende utav den genomsnittliga handelsvolymen i aktien enligt en förutbestämd formel. Avtalet har kommit på plats i samband med att Smart blev godkändt för listning på Berlinbörsen samt Dusseldorfbörsen och att diskussioner om förvärv av fler bränslebolag initierades.

Smart Energy ingick 2015 ett liknande avtal med GEM. Detta avtal är inte längre gällande då aktien inte är listad på en svensk börs.

Avtalet möjliggör koncernens fortsatta expansion, genom tillgång till nytt kapital tillika likviditet, och kan nu öka takten under 2017 genom fler förvärv och etableringar av fler smartstationer.

GEM Fund LLC är en private equity fond baserad i New York och Paris som förvaltar 3,8 miljarder USD.

2016-12-23T22:31:39+01:00Friday, December 23, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|
Go to Top