MÅNADSRAPPORT JANUARI

Smart Energy vill härmed lämna en kort uppdatering gällande försäljning mm under januari.

Smart bränslestationer sålde 20% mer bränsle per station jämfört med under januari 2016. Detta är mycket glädjande och visar att konceptet fungerar och att varumärket stärks med tiden nya stationer etableras.
Se också separat redogörelse i PM daterat 21/2-2017.
I övrigt fungerade samtliga stationer mycket bra operativt och tekniskt med minimalt antal problem/incidenter.

Smart´s egna bränsledepå i Trelleborg har under perioden fungerat utan tekniska problem och inte rapporterat några incidenter sedan den togs i bruk 2016 vilket visar att rutiner och samtlig teknik fungerar tillfredställande.

Bulkförsäljningen av bränslen gick över förväntan och det tillkom nya större åkerikunder och en återförsäljare vilket gjorde att försåld volym översteg budget med ca 10%. Det ingicks även avtal om leverans av diesel under hela 2017 till en större inköpsförening för jordbruk i Skåne vilket är mycket glädjande.

Tankbåten Pallas som Smart Energy hyrt in för transport av de bränslen som Smart importerar själv och för övrig tradingverksamhet, gjorde sina första leveranser av lågsvavligt fartygsbränsle för extern kund under januari. Samtliga leveranser utfördes till färjor i tyska och svenska hamnar.

I övrigt var resultatet bättre än budgeterat samt likviditeten var mycket god, dels pga nyemissionen på 25mkr som tecknades av VD Fredrik Johansson´s egna bolag. Dels pga av högre försäljning än väntat på Smart bränslestationer då kortbetalningarna betalas direkt in på bolagets rörelsekonto dagen efter tankningen skett.

VD
Fredrik Johansson

2017-02-24T16:21:15+01:00fredag, februari 24, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|