Lägesuppdatering

Se pressmeddelande på svenska (PDF 574 Kb)

Bäste aktieägare!

Här kommer en lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk
Bulkförsäljningen går enligt budget och utvecklas väl. I både Mattssons Oljor och Energi & Bränsle har förnyade avtal slutits med stora bulkkunder såsom lantmannaföreningar samt agrocultureföretag som är stora dieselförbrukare. Kampanjen i Energi & Bränsle gick över förväntan och nu satsar bolaget stort på sin närvaro på Borgebymässan under vecka 26.

Smartstationerna
Försäljningen på existerande Smartstationer går enligt plan och är stabil. Vi får in många positiva mail och tel. samtal från nöjda tankare.
Stationen i Ärla har blivit kraftigt försenad av olika anledningar men är nu på plats och invigning beräknades ske i juni, dock så har lokala räddningschefen kommit med ytterligare krav innan försäljningen får påbörjas. Bolaget arbetar nu intensivt med att lösa detta.
Nya arrendeavtal skrivs löpande och bygglov samt tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks löpande i takt med att arrendeavtal skrivs.
Ny leverantör av stationerna är på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.
Strategin är nu att beställa minst 5 stationer åt gången vilket gör att priset blir lägre per station och att i klumpar etablera stationerna efter sommaren på de ställen vi nu har nya arrendekontrakt.
Mycket positivt skrivs om Smarts nya bensinstationer, bl.a. i Värnamonytt.
Se Länk. http://www.vn.se/article/succe-for-nya-macken-i-bor/

Listning på ny handelsplats
Arbetet med att flytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt med ärendet och har nu slutfört en legal DD av Smart som utfördes av extern advokatbyrå samt en finansiell DD som utfördes av KPMG.
Nu är grovarbetet klart men det kvarstår ändå mycket arbete och tid innan vi kan vara i mål med att flytta aktien till en större handelsplats och pga naturliga skäl så pausas arbetet under sommaren och återupptas efter sommaren. Mer information om vilken handelsplats bolaget avser att skriva avtal med angående listning av aktien samt tidsplan mm kommer att ske löpande.

Övrigt
En av styrelsens medlemmar jobbar aktivt med att konkurrensutsätta koncernens befintliga krediter mot andra banker för att bl.a. uppnå lägre räntekostnader på rörelsekrediterna. Ett arbete som snart kommer att ge resultat och påverka rörelseresultatet positivt. Samtidigt har lägre inköpspriser på bränslet börjat ge effekt både på ökad försäljning samt ökat rörelseresultat. Tradingverksamheten har utvecklats bra med hjälp av fartyget Pallas Glory som nyttjats flitigt och trots att tradingverksamheten periodvis binder mycket likviditet så är det nånting som vi vill utveckla mer och därför också har beslutat att bygga ut bränsledepån i Trelleborg så att två tankbilar kan lasta samtidigt.
Vi försöker att besvara alla mail och tel.samtal från er aktieägare och ber om er förståelse att ni ibland får vänta på svar då alla i ledningen jobbar hårt operativt med långa arbetsdagar som följd. Dock ser vi nu tydligt effekterna av det hårda arbetet under hösten och vintern 2015 och ser att 2016 kommer bli ett bra år även om allt tar mycket längre tid än planerat att genomföra.

Fredrik Johansson, VD samt styrelsen Smart Energy Sweden Group AB(publ)
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 9 000 aktieägare och aktien är noterad på OTC listan(Mangoldlistan)

2016-12-23T13:00:21+01:00Tuesday, June 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Lägesuppdatering

Note: This text is not yet translated.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 574 Kb)

Bäste aktieägare!

Här kommer en lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk
Bulkförsäljningen går enligt budget och utvecklas väl. I både Mattssons Oljor och Energi & Bränsle har förnyade avtal slutits med stora bulkkunder såsom lantmannaföreningar samt agrocultureföretag som är stora dieselförbrukare. Kampanjen i Energi & Bränsle gick över förväntan och nu satsar bolaget stort på sin närvaro på Borgebymässan under vecka 26.

Smartstationerna
Försäljningen på existerande Smartstationer går enligt plan och är stabil. Vi får in många positiva mail och tel. samtal från nöjda tankare.
Stationen i Ärla har blivit kraftigt försenad av olika anledningar men är nu på plats och invigning beräknades ske i juni, dock så har lokala räddningschefen kommit med ytterligare krav innan försäljningen får påbörjas. Bolaget arbetar nu intensivt med att lösa detta.
Nya arrendeavtal skrivs löpande och bygglov samt tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks löpande i takt med att arrendeavtal skrivs.
Ny leverantör av stationerna är på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.
Strategin är nu att beställa minst 5 stationer åt gången vilket gör att priset blir lägre per station och att i klumpar etablera stationerna efter sommaren på de ställen vi nu har nya arrendekontrakt.
Mycket positivt skrivs om Smarts nya bensinstationer, bl.a. i Värnamonytt.
Se Länk. http://www.vn.se/article/succe-for-nya-macken-i-bor/

Listning på ny handelsplats
Arbetet med att flytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt med ärendet och har nu slutfört en legal DD av Smart som utfördes av extern advokatbyrå samt en finansiell DD som utfördes av KPMG.
Nu är grovarbetet klart men det kvarstår ändå mycket arbete och tid innan vi kan vara i mål med att flytta aktien till en större handelsplats och pga naturliga skäl så pausas arbetet under sommaren och återupptas efter sommaren. Mer information om vilken handelsplats bolaget avser att skriva avtal med angående listning av aktien samt tidsplan mm kommer att ske löpande.

Övrigt
En av styrelsens medlemmar jobbar aktivt med att konkurrensutsätta koncernens befintliga krediter mot andra banker för att bl.a. uppnå lägre räntekostnader på rörelsekrediterna. Ett arbete som snart kommer att ge resultat och påverka rörelseresultatet positivt. Samtidigt har lägre inköpspriser på bränslet börjat ge effekt både på ökad försäljning samt ökat rörelseresultat. Tradingverksamheten har utvecklats bra med hjälp av fartyget Pallas Glory som nyttjats flitigt och trots att tradingverksamheten periodvis binder mycket likviditet så är det nånting som vi vill utveckla mer och därför också har beslutat att bygga ut bränsledepån i Trelleborg så att två tankbilar kan lasta samtidigt.
Vi försöker att besvara alla mail och tel.samtal från er aktieägare och ber om er förståelse att ni ibland får vänta på svar då alla i ledningen jobbar hårt operativt med långa arbetsdagar som följd. Dock ser vi nu tydligt effekterna av det hårda arbetet under hösten och vintern 2015 och ser att 2016 kommer bli ett bra år även om allt tar mycket längre tid än planerat att genomföra.

Fredrik Johansson, VD samt styrelsen Smart Energy Sweden Group AB(publ)
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 9 000 aktieägare och aktien är noterad på OTC listan(Mangoldlistan)

2017-01-31T09:17:16+01:00Tuesday, June 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

Lägesuppdatering

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 574 Kb)

Bäste aktieägare!

Här kommer en lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk
Bulkförsäljningen går enligt budget och utvecklas väl. I både Mattssons Oljor och Energi & Bränsle har förnyade avtal slutits med stora bulkkunder såsom lantmannaföreningar samt agrocultureföretag som är stora dieselförbrukare. Kampanjen i Energi & Bränsle gick över förväntan och nu satsar bolaget stort på sin närvaro på Borgebymässan under vecka 26.

Smartstationerna
Försäljningen på existerande Smartstationer går enligt plan och är stabil. Vi får in många positiva mail och tel. samtal från nöjda tankare.
Stationen i Ärla har blivit kraftigt försenad av olika anledningar men är nu på plats och invigning beräknades ske i juni, dock så har lokala räddningschefen kommit med ytterligare krav innan försäljningen får påbörjas. Bolaget arbetar nu intensivt med att lösa detta.
Nya arrendeavtal skrivs löpande och bygglov samt tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks löpande i takt med att arrendeavtal skrivs.
Ny leverantör av stationerna är på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.
Strategin är nu att beställa minst 5 stationer åt gången vilket gör att priset blir lägre per station och att i klumpar etablera stationerna efter sommaren på de ställen vi nu har nya arrendekontrakt.
Mycket positivt skrivs om Smarts nya bensinstationer, bl.a. i Värnamonytt.
Se Länk. http://www.vn.se/article/succe-for-nya-macken-i-bor/

Listning på ny handelsplats
Arbetet med att flytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt med ärendet och har nu slutfört en legal DD av Smart som utfördes av extern advokatbyrå samt en finansiell DD som utfördes av KPMG.
Nu är grovarbetet klart men det kvarstår ändå mycket arbete och tid innan vi kan vara i mål med att flytta aktien till en större handelsplats och pga naturliga skäl så pausas arbetet under sommaren och återupptas efter sommaren. Mer information om vilken handelsplats bolaget avser att skriva avtal med angående listning av aktien samt tidsplan mm kommer att ske löpande.

Övrigt
En av styrelsens medlemmar jobbar aktivt med att konkurrensutsätta koncernens befintliga krediter mot andra banker för att bl.a. uppnå lägre räntekostnader på rörelsekrediterna. Ett arbete som snart kommer att ge resultat och påverka rörelseresultatet positivt. Samtidigt har lägre inköpspriser på bränslet börjat ge effekt både på ökad försäljning samt ökat rörelseresultat. Tradingverksamheten har utvecklats bra med hjälp av fartyget Pallas Glory som nyttjats flitigt och trots att tradingverksamheten periodvis binder mycket likviditet så är det nånting som vi vill utveckla mer och därför också har beslutat att bygga ut bränsledepån i Trelleborg så att två tankbilar kan lasta samtidigt.
Vi försöker att besvara alla mail och tel.samtal från er aktieägare och ber om er förståelse att ni ibland får vänta på svar då alla i ledningen jobbar hårt operativt med långa arbetsdagar som följd. Dock ser vi nu tydligt effekterna av det hårda arbetet under hösten och vintern 2015 och ser att 2016 kommer bli ett bra år även om allt tar mycket längre tid än planerat att genomföra.

Fredrik Johansson, VD samt styrelsen Smart Energy Sweden Group AB(publ)
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 9 000 aktieägare och aktien är noterad på OTC listan(Mangoldlistan)

2017-02-08T10:58:28+01:00Tuesday, June 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Unkategorisiert|
Go to Top