Förhandlingar med GEM-fonden om teckningsoptioner avslutade