Kallelser

2021
Protokoll Extra Bolagsstämma 2021-12-10 Kallelse (PDF) Formulär poströstning (PDF)
Protokoll årsstämma 2021-08-18 Protokoll årsstämma (PDF)
Årsstämma 2021-06-02 Kallelse (PDF) Fullmaktsformulär (PDF)
Protokoll fortsatt bolagsstämma 2021-02-09 Protokoll fortsatt bolagsstämma (PDF)
Bilaga 1 (PDF)
Bilaga 2 (PDF)
Kallelse fortsatt bolagsstämma 2021-02-09 Kallelse fortsatt bolagsstämma (PDF)
Bilaga 1 (PDF)
Bilaga 2 (PDF)
Formulär poströstning (PDF)
Fullmaktsformulär (PDF)
2020
Protokoll Extra Bolagsstämma 2020-11-25 Protokoll Extra Bolagsstämma (PDF)
Bilaga 1 (PDF)
Bilaga 2 (PDF)
Bilaga 3 (PDF)
Komplettering Extra Bolagsstämma 2020-11-25 Komplettering kallelse extra bolagsstämma Smart Energy (PDF) Komplettering formulär poströstning Smart Energy (PDF)
Extra Bolagsstämma 2020-11-25 Kallelse (PDF) Fullmaktsformulär (PDF)
Formulär poströstning (PDF)
Protokoll Extra Bolagsstämma 2020-08-25 Protokoll Extra Bolagsstämma (PDF)
Årsstämma 2020-06-29 Kallelse (PDF) Protokoll årsstämma 2020 (PDF)
Extra Bolagsstämma 2020-08-25 Kallelse (PDF) Formulär Poströstning (PDF)
2019
Extra Bolagsstämma 2019-08-07 Kallelse (PDF) Fullmaktsformulär (PDF)
Extra Bolagsstämma 2019-07-16 Kallelse (PDF)
Årsstämma 2019-04-30 Kallelse (PDF) Fullmaktsformulär (PDF)
Proxy Form (PDF)
2018
Årsstämma 2018-06-28 Kallelse (PDF) Fullmaktsformulär (PDF)
2017
Extra bolagsstämma 2017-10-26 Kallelse (PDF) Fullmaktsformulär (PDF)
Årsstämma 2017-06-29 Kallelse (PDF)
Extra bolagsstämma 2017-02-22 Kallelse (DOCX)
Extra bolagsstämma 2017-01-13 Kallelse (PDF) Fullmaktsformulär (DOCX)
2016
Årsstämma 2016-06-29 Kallelse (PDF)

Finansiella rapporter

2020
Årsredovisning 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 Svenska (PDF)
Revisionsberättelse 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 Svenska (PDF)
2019
Årsredovisning 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 Svenska (PDF)
Bokslutskommuniké 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 Svenska (PDF)
Delårsrapport #3 2019 2019-01-01 – 2019-09-30 Svenska (PDF)
Delårsrapport #2 2019 2019-01-01 – 2019-06-30 Svenska (PDF)
Delårsrapport #1 2019 2019-01-01 – 2019-03-31 Svenska (PDF)
2018
Årsredovisning 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 Svenska (PDF)
Bokslutskommuniké 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 Svenska (PDF)
Delårsrapport #3 2018 2018-01-01 – 2018-09-30 Svenska (PDF)
Halvårsrapport #1 2018 2018-06-01 – 2018-06-30 Svenska (PDF)
2017
Årsredovisning 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 Svenska (PDF)
Informationmemorandum 2017 Svenska (PDF)
Memorandum 2017 Svenska (PDF)
Memorandum 2017 Teaser Svenska (PDF)
Bokslutskommuniké 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 Svenska (PDF)
Protokoll extra bolagsstämma 2017-10-26 Svenska (PDF)
Halvårsrapport #1 2017 2017-01-01 – 2017-06-30 Svenska (PDF)
Protokoll extra bolagsstämma 2017-01-13 Svenska (PDF)
2016
Årsredovisning 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF)
Bokslutskommuniké 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF)
Delårsrapport #3 2016 2016-07-01 – 2016-09-30 Svenska (PDF) Engelska (PDF)
Delårsrapport #2 2016 2016-04-01 – 2016-06-30 Svenska (PDF) Engelska (PDF)
Delårsrapport #1 2016 2016-01-01 – 2016-03-31 Svenska (PDF)
2015
Årsredovisning 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF) Engelska (PDF)
Bokslutskommuniké 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF)
Delårsrapport #3 2015 2015-07-01 – 2015-09-30 Svenska (PDF)
Delårsrapport #2 2015 2015-04-01 – 2015-06-30 Svenska (PDF)
Delårsrapport #1 2015 2015-01-01 – 2015-03-31 Svenska (PDF)
2014
Årsredovisning 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF) Engelska (PDF)
Bokslutskommuniké 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF)
Delårsrapport #3 2014 2014-07-01 – 2014-09-30 Svenska (PDF)
Delårsrapport #2 2014 2014-04-01 – 2014-06-30 Svenska (PDF)
Delårsrapport #1 2014 2014-01-01 – 2014-03-31 Svenska (PDF)