Loading...

Finansiella Rapporter

Finansiella Rapporter2021-02-11T15:23:26+01:00

Kallelser

2021
Protokoll fortsatt bolagsstämma 2021-02-09 Protokoll fortsatt bolagsstämma (PDF 780kb)
Bilaga 1 (PDF 50kb)
Bilaga 2 (PDF 17kb)
Kallelse fortsatt bolagsstämma 2021-02-09 Kallelse fortsatt bolagsstämma (PDF 52 Kb)
Bilaga 1 (PDF 60kb)
Bilaga 2 (PDF 2697kb)
Formulär poströstning (PDF 77kb)
Fullmaktsformulär (PDF 18kb)
2020
Protokoll Extra Bolagsstämma 2020-11-25 Protokoll Extra Bolagsstämma (PDF 837 Kb)
Bilaga 1 (PDF 50kb)
Bilaga 2 (PDF 32kb)
Bilaga 3 (PDF 22kb)
Komplettering Extra Bolagsstämma 2020-11-25 Komplettering kallelse extra bolagsstämma Smart Energy (PDF 53kb) Komplettering formulär poströstning Smart Energy (PDF 77kb)
Extra Bolagsstämma 2020-11-25 Kallelse (PDF 42kb) Fullmaktsformulär (PDF 18kb)
Formulär poströstning (PDF 77kb)
Protokoll Extra Bolagsstämma 2020-08-25 Protokoll Extra Bolagsstämma (PDF 66 Kb)
Årsstämma 2020-06-29 Kallelse (PDF 193 Kb) Protokoll årsstämma 2020 (PDF 154 Kb)
Extra Bolagsstämma 2020-08-25 Kallelse (PDF 67 Kb) Formulär Poströstning (PDF 78 Kb)
2019
Extra Bolagsstämma 2019-08-07 Kallelse (PDF 165 Kb) Fullmaktsformulär (PDF 27 Kb)
Extra Bolagsstämma 2019-07-16 Kallelse (PDF 165 Kb)
Årsstämma 2019-04-30 Kallelse (PDF 192 Kb) Fullmaktsformulär (PDF 12 Kb)
Proxy Form (PDF 20 Kb)
2018
Årsstämma 2018-06-28 Kallelse (PDF 24 Kb) Fullmaktsformulär (PDF 20 Kb)
2017
Extra bolagsstämma 2017-10-26 Kallelse (PDF 262 Kb) Fullmaktsformulär (PDF 12 Kb)
Årsstämma 2017-06-29 Kallelse (PDF 320 Kb)
Extra bolagsstämma 2017-02-22 Kallelse (DOCX 28 Kb)
Extra bolagsstämma 2017-01-13 Kallelse (PDF 116 Kb) Fullmaktsformulär (DOCX 20 Kb)
2016
Årsstämma 2016-06-29 Kallelse (PDF 111 Kb)

Finansiella rapporter

2019
Årsredovisning 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 Svenska (PDF 17 Mb)
Bokslutskommuniké 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 Svenska (PDF 17 Mb)
Delårsrapport #3 2019 2019-01-01 – 2019-09-30 Svenska (PDF 22 Mb)
Delårsrapport #2 2019 2019-01-01 – 2019-06-30 Svenska (PDF 5 Mb)
Delårsrapport #1 2019 2019-01-01 – 2019-03-31 Svenska (PDF 15 Mb)
2018
Årsredovisning 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 Svenska (PDF 15 Mb)
Bokslutskommuniké 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Delårsrapport #3 2018 2018-01-01 – 2018-09-30 Svenska (PDF 3 Mb)
Halvårsrapport #1 2018 2018-06-01 – 2018-06-30 Svenska (PDF 3 Mb)
2017
Årsredovisning 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Informationmemorandum 2017 Svenska (PDF 3 Mb)
Memorandum 2017 Svenska (PDF 3 Mb)
Memorandum 2017 Teaser Svenska (PDF 3 Mb)
Bokslutskommuniké 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Protokoll extra bolagsstämma 2017-10-26 Svenska (PDF 170 Kb)
Halvårsrapport #1 2017 2017-01-01 – 2017-06-30 Svenska (PDF 11 Mb)
Protokoll extra bolagsstämma 2017-01-13 Svenska (PDF 449 Kb)
2016
Årsredovisning 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 2 Mb)
Bokslutskommuniké 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Delårsrapport #3 2016 2016-07-01 – 2016-09-30 Svenska (PDF 4,2 Mb) Engelska (PDF 4,7 Mb)
Delårsrapport #2 2016 2016-04-01 – 2016-06-30 Svenska (PDF 5,6 Mb) Engelska (PDF 5,3 Mb)
Delårsrapport #1 2016 2016-01-01 – 2016-03-31 Svenska (PDF 4,7 Mb)
2015
Årsredovisning 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 17.7 Mb) Engelska (PDF 7,2 Mb)
Bokslutskommuniké 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 3.2 Mb)
Delårsrapport #3 2015 2015-07-01 – 2015-09-30 Svenska (PDF 362 Kb)
Delårsrapport #2 2015 2015-04-01 – 2015-06-30 Svenska (PDF 362 Kb)
Delårsrapport #1 2015 2015-01-01 – 2015-03-31 Svenska (PDF 889 Kb)
2014
Årsredovisning 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 2.6 Mb) Engelska (PDF 2,8 Mb)
Bokslutskommuniké 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 304 Kb)
Delårsrapport #3 2014 2014-07-01 – 2014-09-30 Svenska (PDF 746 Kb)
Delårsrapport #2 2014 2014-04-01 – 2014-06-30 Svenska (PDF 229 Kb)
Delårsrapport #1 2014 2014-01-01 – 2014-03-31 Svenska (PDF 446 Kb)