Se pressmeddelande på svenska (PDF 134 Kb)

Styrelsen och VD ́n för Smart Energy Sweden Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande H2 och hela 2017. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • Täckningsbidrag 1 för 2017 uppgick till 57,3 Mkr (57,7 Mkr)
  • EBITDA för 2017 uppgick till 12,4 Mkr (11,6 Mkr).
  • Rörelseresultatet för 2017 uppgick till -1,6 Mkr (-2,0 Mkr).