Bolagsverket beslutar att avslå minoritetsgruppens begäran om att kalla till bolagsstämma