VD-brev juli 2019 angående tidigare föreslagen sakutdelning