UPPDATERING ETABLERINGAR AV NYA SMART BRÄNSLESTATIONER

Härmed ger Smart Energy en kort uppdatering gällande kommande etableringar och invigningar av nya Smart bränslestationer.

  1. Johannishus, etablerad, invigning under våren
  2. Skillinge, etablerad, beräknad uppstart under mars månad
  3. Eringsboda, beräknad etablering samt uppstart under april månad
  4. Bollstabruk, beräknad etablering samt uppstart under juni månad
  5. Överlida, tillstånd inväntas, beräknad uppstart under augusti månad
  6. Påryd (Kalmar län), tillstånd inväntas, beräknad uppstart sommaren 2017
  7. Ärla. Etablerad, beräknad uppstart efter slutgiltiga tillståndet var i början av 2017. Det sista kravet om att asfaltering måste ske runt stationen innan ibruktagande kommer att ske så fort vårvädret tillåter detta. Beräknad invigning under april tillsammans med lokala företag och föreningar.

I övrigt jobbar Smart aktivt med ytterligare 6 orter där vi beräknar att etablering kommer att ske under hösten 2017.

Samtliga ovan Smart bränslestationer finansieras med koncernens egna medel/kassa och således kommer inte några räntekostnader eller amorteringar att belasta dessa stationerna.

VD
Fredrik Johansson

2017-02-22T18:17:49+01:00onsdag, februari 22, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|