Fredrik Johansson

Koncern VD

Krister Persson, CFO

Controller/ekonomi

Mattias Persson

Logistik och depåansvarig

Maria Myrden

Ekonomi & redovisning

Peter Persson

Logistik samt bränsleimport

Per Fougberg

Etablering av smartstationer

För att finna anställda inom respektive dotterbolag, besök deras hemsidor.