Loading...

Personal Huvudkontor

Personal Huvudkontor2019-10-01T08:33:32+02:00

Jesper Starander

Koncern VD

Mattias Persson

Verksamhetschef Energi & Bränsle i Skåne
Depåansvarig Trelleborg

Oscar Andersson

Verksamhetschef Sollebrunns Oljeservice

Julia Johansson

Kundtjänst

Linnea Olsson

Marknadsassistent

Glenn Renhult

Finanschef

För att finna anställda inom respektive dotterbolag, besök deras hemsidor.