Loading...

Personal Huvudkontor

Personal Huvudkontor2019-05-03T08:36:33+00:00

Fredrik Johansson

Koncern VD

Robert Strandäng

vice VD/CFO

Mattias Persson

Logistik och depåansvarig

Julia Johansson

Kundtjänst

Peter Persson

Logistik samt bränsleimport

Per Fougberg

Etablering av smartstationer

Linnea Olsson

Marknadsassistent

Lars Garstam

Ekonomi

Filip Ivetic

Ekonomichef

Carolina Malmborg

Redovisningsansvarig

För att finna anställda inom respektive dotterbolag, besök deras hemsidor.