Loading...

Personal Huvudkontor

Personal Huvudkontor2019-08-19T10:45:31+00:00

Jesper Starander

Koncern VD

Mattias Persson

Logistik och depåansvarig

Julia Johansson

Kundtjänst

Per Fougberg

Etablering av smartstationer

Linnea Olsson

Marknadsassistent

Lars Garstam

Ekonomi

Under tillsättning

Ekonomichef

Carolina Malmborg

Redovisningsansvarig

För att finna anställda inom respektive dotterbolag, besök deras hemsidor.