Storbolagen spelar idag en central roll i vårt samhället och genom att växa skapas både arbetstillfälle och tillväxtmöjligheter som i sin tur bidrar till ett finansiellt tryggare samhälle.

Smart Energy stöttar och hjälper flera lokala föreningar och projekt som har som primära målriktning att förbättra ungdomars levnadsstandard och tillvaro.

Vi fokuserar våra insatser på områden där vi kan hjälpa både entreprenörer, ungdomar, idrott, kultur och i vårt samhälle i sin helhet. Alla förfrågningar och ansökningar om sponsring sker via vår hemsida. Gå vidare och maila oss om sponsring och testa om din förfrågan kan leda till ett sponsorsamarbete med oss.

Maila till info@smartenergysweden.se