Loading...

Smartaktien

Smartaktien 2017-02-24T00:26:21+00:00

Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.

Börse Berlin
Börse Düsseldorf

Kontakta Tyskland

GFEI Aktiengesellschaft
Adress: Ostergrube 11
30559 Hannover
Telefon: +49 511 47402311
E-post: smartenery@gfei.de

Kontakta Sverige

Smart Energy Sweden Group AB (Publ)
Adress: Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda
Telefon: +46 31-12 00 56
E-post: info@smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ) är idag ett publikt avstämningsbolag. Ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Smart och dess aktier är anslutna till vpc-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Antalet aktier i bolaget är nu den 2017-01-27 467.564.312 och aktiekapitalet är nu 46.756.431,20 SEK

Vid eventuella aktiefrågor är ni välkomna att kontakta oss på e-post adressen info@smartenergysweden.se

INFORMATION KRING HANDEL AV SMARTAKTIEN PÅ BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Aktien är upptagen till handel på börseberlin samt börsedusseldorf under kortnamnet SMAR
ISIN kod : SE0002627141

Viktigt att påpeka är att varje förvaltare/depåhållare/värdepappersinstitut är skyldiga att vara behjälplig med köp o säljordrar på ett så smidigt sätt som möjligt för innehavaren av värdepappret. Dock är marknaden så att de flesta aktörer har som affärside att tjäna pengar på courtage vilket gör att de tar chansen att begära stora courtage vid handel med aktier på utländska börser.

Smart Energy är anslutet till Eurocelar(fd värdepappaercentralen) där aktierna är elektroniskt anslutna. Euroclear har ingått avtal med motsvarigheten Clearstream i Tyrskland för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna flytta aktier för samtliga aktieägare oavsett hos vilken bank/depåhållare aktierna är placerade.

Skulle man som aktieägare vilja utnyttja möjligheten att handla i aktierna på billigaste och snabbaste sätt så finns det tyska motsvarigheter till de större svenska nätbankerna som är specialiserade på aktiehandel. Man kan som icke tysk aktieägare lätt bli kund via onlineansökan och sedan flytta aktierna från sin nuvarande aktiedepå till sin nya depå hos någon av nedan aktörer och börja handla i aktien till ett väldigt lågt courtage i realtid.

Memorandum 2017 Ladda ner (PDF 30Mb)

Memorandum 2017 Teaser Ladda ner (PDF 5Mb)

Ladda ner teckningssedel
Svenska
Engelska
Tyska