Loading...

Smartaktien

Smartaktien 2017-08-14T10:11:18+00:00

För att att följa handeln och aktiekursen, klicka på nedan länk

Smart-aktien

Kontakta Sverige

Smart Energy Sweden Group AB (Publ)
Adress: Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda
Telefon: +46 31-12 00 56
E-post: info@smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ) är idag ett publikt avstämningsbolag. Ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Smart och dess aktier är anslutna till vpc-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

För mer information om aktieägarna så hänvisar vi er till www.sesab.net/shareholders.

INFORMATION KRING HANDEL AV SMARTAKTIEN PÅ OTC-listan(Mangoldlistan)

Aktien är från och med 7 Augusti 2017  upptagen till handel på OTC-listan i Stockholm (Mangoldlistan) under kortnamnet SMAR samt ISIN kod : SE0002627141

Handel med aktien sker som vanligt hos er bank/depåförvaltare och ordrar läggs antingen på internet via er personliga inloggning eller via telefon.

Viktigt att påpeka är att varje förvaltare/depåhållare/värdepappersinstitut är skyldiga att vara behjälplig med köp o säljordrar på ett så smidigt sätt som möjligt för innehavaren av värdepappret. Dock är marknaden så att de flesta aktörer har som affärside att tjäna pengar på courtage vilket gör att de tar chansen att begära större courtage vid handel med aktier på OTC-listan.

Vid eventuella aktiefrågor är ni välkomna att kontakta oss på e-post adressen info@smartenergysweden.se

Memorandum 2017 Ladda ner (PDF 30Mb)

Memorandum 2017 Teaser Ladda ner (PDF 5Mb)