Loading...

Smartaktien

Smartaktien2017-12-08T10:16:46+01:00

För att att följa handeln och aktiekursen, klicka på nedan länk

Smart-aktien

Kontakta Sverige

Smart Energy Sweden Group AB (Publ)
Adress: Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda
Telefon: +46 31-12 00 56
E-post: info@smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ) är idag ett publikt avstämningsbolag. Ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Smart och dess aktier är anslutna till vpc-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

För mer information om aktieägarna så hänvisar vi er till www.sesab.net/shareholders.

INFORMATION KRING HANDEL AV SMARTAKTIEN PÅ NGM Nordic MTF

Aktien är från och med 8 december 2017  upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet SEGR MTF samt ISIN kod : SE0002627141

Handel med aktien sker som vanligt hos er bank/depåförvaltare och ordrar läggs antingen på internet via er personliga inloggning eller via telefon.

Viktigt att påpeka är att varje förvaltare/depåhållare/värdepappersinstitut är skyldiga att vara behjälplig med köp o säljordrar på ett så smidigt sätt som möjligt för innehavaren av värdepappret.

Vid eventuella aktiefrågor är ni välkomna att kontakta oss på e-post adressen info@smartenergysweden.se

Memorandum 2017 Ladda ner (PDF 30Mb)

Memorandum 2017 Teaser Ladda ner (PDF 5Mb)

Informationmemorandum 2017 Ladda ner (PDF 3Mb)