Smart Påryd

  • Smart Bensin 95
  • Smart Diesel

Industrivägen 8
388 50 Påryd
N 56 33´50”, E 15 55´09”

Östra Småland Nyheterna – Bilkö vid invigning av mack

Smart Energy investerar i mindre bränslestationer på orter i den svenska landsbygden i syfte att hålla landsbygden levande tillsammans med ortens bofasta, dess företag och föreningsliv. Tillsammans utvecklas och förfinas ortens möjligheter till den levande bygd som är syftet. Dessutom bidrar bränslestationerna till en bättre miljö, då ortens behov av bränsle kan ske på hemmaplan.

Bränslestationen i Påryd har i projekt förverkligats genom samarbete med, Kalmar kommun, Påryd Samhällsförening och Smart Energy.

Investeringen har genomförts med projektstöd från Länsstyrelsen i Kalmar län och EU inom Landsbygdsprogrammet.