Smart Energys huvudägare har inte budplikt enligt Aktiemarknadsnämnden