Se pressmeddelande på svenska (PDF 255 Kb)

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Smart Energy Sweden Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 8 december 2017. Smart Energy Sweden Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SEGR MTF.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Göteborg Corporate Finance.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

Sista handelsdag för aktien på OTC(Mangoldlistan) blir onsdagen den 6e december 2017.

Det finns ingen fastställd noteringskurs utan den sätts av marknaden på första handelsdagen genom att köpare och säljare lägger in sina ordrar.

Informationsmemorandumet avseende noteringen kommer finnas tillgängligt inom kort på bolagets hemsida. Det finns även bifogat i detta pressmeddelande.

”Vi är mycket glada och stolta över att Smartaktien skall upptas till handel på NGM Nordic MTF. Detta kommer underlätta handeln för våra aktieägare och även synliggöra bolaget bättre vilket skapar mervärde för varumärket Smart Energy. Nu kommer ledningens fokus att ligga på stark tillväxt framöver”, säger Fredrik Johansson, VD för Smart Energy Sweden Group AB.