Smart Energy offentliggör en ny reviderad delårsrapport 2 – 2019