Smart Energy mottar begäran om kallelse till extra bolagsstämma