Smart Energy genomför strukturaffär med Colabitoil