Loading...

Aktieägare

Aktieägare2019-03-12T14:14:53+00:00
Namn Antal Aktier %
ENERGIFONDEN SVERIGE AB 262 915 712 38,1
HANDEL & TRANSPORT ALINGSÅS AB 68 377 475 9,8
AVANZA 25 746 909 3,7
CJ HALL INVEST AB 15 500 000 2,2
GEM Global Yield Fund 14 908 066 1,7
ANDERS CIORAN 6 842 400 1,0
BENGT GRAFSTRÖM 6 400 000 0,9
ÖVRIGA 291 447 353 42,6

per 28 februari 2019