Loading...

Aktieägare

Aktieägare 2017-10-04T10:32:50+00:00
Namn Antal Aktier Antal Röster
Edshultshall Holding AB 350 515 712 350 515 712
SEB 138 849 886 138 849 886
Nordnet Bank AB 21 369 355 21 369 355
Svenska Handelsbanken 13 106 939 13 106 939
CJ Hall Invest AB 10 500 000 10 500 000
GEM Global Yield Fund LLC SCS 9 035 715 9 035 715
Nordea Bank 6 564 218 6 564 218
Per-Olov Olsson 6 435 684 6 435 684
Övriga aktieägare, ca 4 500 49 365 051 49 365 051

per 3 oktober 2017