Loading...

Aktieägare

Aktieägare 2018-04-27T11:59:07+00:00
Namn Antal Aktier Antal Röster
Energifonden Sverige AB (Fd. Edshultshall Holding AB) 349 915 712 349 915 712
Avanza Pension 16 761 300 16 761 300
CJ Hall Invest AB 10 500 000 10 500 000
GEM Global Yield Fund LLC 9 035 715 9 035 715
CJ Per-Olov Olsson 6 115 684 6 115 684
Dania Consulting APS 6 000 000 6 000 000
Bengt Grafström 5 545 000 5 545 000
CJ Hall Capital AB 4 673 000 4 673 000
Tomas Olsson 3 642 405 4 642 405
Övriga aktieägare, ca 3 500 193 553 744 193 553 744

per 29 mars 2018