Loading...

Aktieägare

Aktieägare2020-01-13T11:38:43+01:00
Namn Antal Aktier %
CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) 339 636 214 34,14
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION 65 682 216 6,60
ANAND RASHEED 30 731 692 3,09
SANTANDER SECURITES SERVICES S.A 30 000 000 3,02
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 17 021 399 1,71
 CJ HALL INVEST AB 15 500 000 1,56
HANNA HANNA 10 992 918 1,10
JAN LUNDMARK 10 809 317 1,09
DANIA CONSULTING APS 9 000 000 0,90
CHATO RASOAL 7 110 794 0,72
ÖVRIGA 458 396 487 46,07
TOTALT 994 905 329 100

* Capital Conquest innehar 300 648 494 direktregistrerade aktier varav 38 987 720 aktier ägs via en kapital försäkrning.
Bolaget har även lånat ut 100 007 586 aktier till Smart Energy för att underlätta bolagets emissionshantering och dessa aktier kommer återlämnas till bolaget så fort bolagsverket slutregistrerar emissionerna.

** Anand Rasheed innehar 16 119 500 direktregistrerade aktier varav 37 416 aktier ägs via en kapital försäkring. Där utöver innehar han även 14 574 776 aktier via juridisk person.

per 13 januari 2020