Registrering av riktad nyemission av aktier genomförd