Registrering av nyemitterade aktier slutfört hos bolagsverket