Note: This text is not yet translated.

See press release at Swedish (PDF 97 Kb)

Gällande kommande företrädesemission med teckningsperiod 23 februari till 9 mars 2017.

Bolaget kommer idag publicera emissionsmemorandum samt teaser på bolagets hemsida.

Styrelsen