Protokollet från extra bolagsstämman 13/1 finns tillgänglig under fliken finansiella rapporter.

Finansiella Rapporter