Svärtinge är en tätort i Norrköpings kommun, Samhället ligger 10 km nordväst om Norrköping, längs riksväg 51 mot Finspång på den norra sidan av sjön och orten har en växande folkmängd, just nu c:a 2 910 personer.
Tidigare fanns mest sommarstugor och mindre hus byggda på skogstomter i Svärtinge. Nu är permanentbostäder vanliga. Service som finns på orten är bland annat låg- och mellanstadieskola, fritidsgård, förskolor, kyrka, idrottsplats, elljusspår, badplats, butik, kiosk, frisör, restaurang och idrottsförening.
Alldeles norr om Svärtinge finns en mängd mindre skogssjöar, varav vissa lämpar sig för såväl bad som fiske. Det är med stor glädje vi meddelar, att vi har färdigställt installationen av vår nya tankstation! Den är ett efterlängtat och positivt tillskott till Svärtinges i övrigt goda serviceutbud längst med Riksväg 51.