Loading...
Hem2022-08-08T15:08:54+02:00

Senaste analysen från Penser Bank

Här finner ni den senaste analysen från Penser Bank.

Smartaktien

Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.

Bokslutskommuniké 2019

Här finner ni bokslutskommuniké för 2019.

Senaste pressmeddelande

Här finner ni senaste pressmeddelandet.

Senaste analysen från Penser Bank
Smart-aktien
Bokslutskommuniké 2019
Senaste Pressmeddelande

Övriga Nyheter

Smart Energy beslutar om att genomföra en nedskrivning om 21,9 Mkr

Se pressmeddelande på svenska (PDF 126 Kb)

Smart Energy klargör fakta kring vilseledande information

Se pressmeddelande på svenska (PDF 131 Kb)