Loading...
Hem2019-08-23T12:33:48+00:00

Senaste analysen från Penser Bank

Här finner ni den senaste analysen från Penser Bank.

Smartaktien

Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.

Bokslutskommuniké 2018

Här finner ni bokslutskommuniké för 2018.

Senaste pressmeddelande

Här finner ni senaste pressmeddelandet.

Senaste analysen från Penser Bank
Smart-aktien
Bokslutskommuniké 2018
Senaste Pressmeddelande

Övriga Nyheter

Secoya Group utnyttjar tillsammans 20 miljoner teckningsoptioner

Se pressmeddelande på svenska (PDF 89 Kb)

VD-brev juli 2019 angående tidigare föreslagen sakutdelning

Se pressmeddelande på svenska (PDF 118 Kb)