Loading...
Hem2020-03-02T13:37:31+01:00

Senaste analysen från Penser Bank

Här finner ni den senaste analysen från Penser Bank.

Smartaktien

Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.

Bokslutskommuniké 2019

Här finner ni bokslutskommuniké för 2019.

Senaste pressmeddelande

Här finner ni senaste pressmeddelandet.

Senaste analysen från Penser Bank
Smart-aktien
Bokslutskommuniké 2019
Senaste Pressmeddelande

Övriga Nyheter

Smart Energy tecknar nya kundavtal och ökar försäljningen med 130 – 140 Mkr

Se pressmeddelande på svenska (PDF 128 Kb)

Smart Energys bränslestation i Näsviken uppvisar en stark tillväxt (73%)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 203 Kb)

Registrering av nyemitterade aktier slutfört hos bolagsverket (riktad nyemission)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 202 Kb)

Registrering av nyemitterade aktier slutfört hos bolagsverket (teckningsoptioner)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 202 Kb)

Smart Energy tar betydande marknadsandelar inom HVO-försäljning

Se pressmeddelande på svenska (PDF 313 Kb)