Loading...
Hem2020-01-14T14:24:58+01:00

Senaste analysen från Penser Bank

Här finner ni den senaste analysen från Penser Bank.

Smartaktien

Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.

Bokslutskommuniké 2018

Här finner ni bokslutskommuniké för 2018.

Senaste pressmeddelande

Här finner ni senaste pressmeddelandet.

Senaste analysen från Penser Bank
Smart-aktien
Bokslutskommuniké 2018
Senaste Pressmeddelande

Övriga Nyheter

Registrering av nyemitterade aktier slutfört hos bolagsverket (riktad nyemission)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 202 Kb)

Registrering av nyemitterade aktier slutfört hos bolagsverket (teckningsoptioner)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 202 Kb)

Smart Energy tar betydande marknadsandelar inom HVO-försäljning

Se pressmeddelande på svenska (PDF 313 Kb)

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar om projektstöd för Smart Energy

Se pressmeddelande på svenska (PDF 290 Kb)

Smart Energy redovisar fortsatt stark tillväxt under september på 19,70%

Se pressmeddelande på svenska (PDF 318 Kb)