Loading...
Hem2020-01-14T14:24:58+01:00

Senaste analysen från Penser Bank

Här finner ni den senaste analysen från Penser Bank.

Smartaktien

Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.

Bokslutskommuniké 2018

Här finner ni bokslutskommuniké för 2018.

Senaste pressmeddelande

Här finner ni senaste pressmeddelandet.

Senaste analysen från Penser Bank
Smart-aktien
Bokslutskommuniké 2018
Senaste Pressmeddelande

Övriga Nyheter

Delårsrapport för perioden januari – september 2019

Se pressmeddelande på svenska (PDF 145 Kb)

Smart Energy offentliggör en ny reviderad delårsrapport 2 – 2019

Se pressmeddelande på svenska (PDF 131 Kb)

Smart Energy tecknar nya kundavtal och ökar försäljningen med 130 – 140 Mkr

Se pressmeddelande på svenska (PDF 128 Kb)

Smart Energys bränslestation i Näsviken uppvisar en stark tillväxt (73%)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 203 Kb)