Loading...
Hem2019-06-17T09:47:00+00:00

Senaste analysen från Penser Bank

Här finner ni den senaste analysen från Penser Bank.

Smartaktien

Här finner ni mer aktuell information om vår aktie.

Bokslutskommuniké 2018

Här finner ni bokslutskommuniké för 2018.

Senaste pressmeddelande

Här finner ni senaste pressmeddelandet.

Senaste analysen från Penser Bank
Smart-aktien
Bokslutskommuniké 2018
Senaste Pressmeddelande

Övriga Nyheter

Kommuniké från Årsstämma 2019 i SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (publ)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 127 Kb)

Publicering av Koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2018

Se pressmeddelande på svenska (PDF 116 Kb)