MER INFORMATION KRING FÖRBEHÅLLEN FRÅN BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Se pressmeddelande på svenska (PDF 499 Kb)

I det PM som publicerades av bolaget 23e december så angavs det att mer information skulle publiceras idag kring de förbehåll som börserna i Berlin samt Dusseldorf ställt till bolaget innan handeln av Smartaktien kan påbörjas.

Styrelsen har nu funnit lösningar till de förbehåll som ställts.

Första förbehållet är att Smart Energy Sweden Group AB måste tillskjutas minst 25mkr i nytt kapital till för att klara den tillväxt som bolaget är inne i i form av ökade tradingvolymer av bränsle via sin egna importdepå i Trelleborg samt alla de stationer som skall etableras under 2017. För att klara den stora tillväxtplan som kommer att pågå under 4 år framåt så ville också börserna se en lösning på framtida finansiering vilket nya avtalet med GEM utgör. SE PM daterat 23/12-16. VD Fredrik Johansson har ställt sig positiv till att tillskjuta bolaget 25mkr omgående genom att kontant tillföra likvida medel i form av en riktad nyemission. Teckningskursen är överenskommen till 0,10:- SEK /aktie. Då detta är en riktad emission till en ledande befattningshavare så gäller LEO lagen och därför måste beslutet tas av aktieägarna på en extra bolagstämma. Ett flertal större aktieägare står bakom beslutet. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske på fredag 30e december enligt sedvanliga rutiner.

För att alla övriga aktieägare skall kunna teckna aktier på samma villkor enligt likabehandlingsprincipen så har styrelsen också beslutat att genomföra en företrädesemission. Teckningskursen blir också här 0,10:- SEK/aktie. Övriga villkor såsom avstämningsdag, teckningsperiod mm kommer att publiceras så snart det är praktiskt möjligt. Emissionen blir på max 2,5MEuro för att undgå prospektkrav som i värsta fall kan dra ut processen med 4 månader. Ledningen jobbar för att teckningsperioden blir i februari. Avstämningsdag beräknas att bli så snart som är tekniskt möjligt för att främja befintliga aktieägare.

Andra förbehållet är att börserna vill att bolaget genomför en omvänd split och att antalet aktier minskar för att aktiekursen skall uppnå ett nominellt värde av 10 kr /aktie. Detta är mer av ett formellt och praktiskt förbehåll från börsernas sida. Ledningen har förhandlat med börserna och bolaget har fått en 6 månaders period på sig att genomföra denna åtgärd.

Efter dessa två emissioner kommer bolagets soliditet, eget kapital samt kassa vara mycket större vilket gör att alla kommande stationer etableras precis som de 5 sista stationerna med bolagets egna kassa vilket gör koncernen starkare o starkare, en helt självfinansierande koncern utan att vara beroende av banker, finansbolag, större oljebolag m.fl.

VD
Fredrik Johansson

2017-01-31T08:36:51+01:00Wednesday, December 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

MER INFORMATION KRING FÖRBEHÅLLEN FRÅN BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Se pressmeddelande på svenska (PDF 499 Kb)

I det PM som publicerades av bolaget 23e december så angavs det att mer information skulle publiceras idag kring de förbehåll som börserna i Berlin samt Dusseldorf ställt till bolaget innan handeln av Smartaktien kan påbörjas.

Styrelsen har nu funnit lösningar till de förbehåll som ställts.

Första förbehållet är att Smart Energy Sweden Group AB måste tillskjutas minst 25mkr i nytt kapital till för att klara den tillväxt som bolaget är inne i i form av ökade tradingvolymer av bränsle via sin egna importdepå i Trelleborg samt alla de stationer som skall etableras under 2017. För att klara den stora tillväxtplan som kommer att pågå under 4 år framåt så ville också börserna se en lösning på framtida finansiering vilket nya avtalet med GEM utgör. SE PM daterat 23/12-16. VD Fredrik Johansson har ställt sig positiv till att tillskjuta bolaget 25mkr omgående genom att kontant tillföra likvida medel i form av en riktad nyemission. Teckningskursen är överenskommen till 0,10:- SEK /aktie. Då detta är en riktad emission till en ledande befattningshavare så gäller LEO lagen och därför måste beslutet tas av aktieägarna på en extra bolagstämma. Ett flertal större aktieägare står bakom beslutet. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske på fredag 30e december enligt sedvanliga rutiner.

För att alla övriga aktieägare skall kunna teckna aktier på samma villkor enligt likabehandlingsprincipen så har styrelsen också beslutat att genomföra en företrädesemission. Teckningskursen blir också här 0,10:- SEK/aktie. Övriga villkor såsom avstämningsdag, teckningsperiod mm kommer att publiceras så snart det är praktiskt möjligt. Emissionen blir på max 2,5MEuro för att undgå prospektkrav som i värsta fall kan dra ut processen med 4 månader. Ledningen jobbar för att teckningsperioden blir i februari. Avstämningsdag beräknas att bli så snart som är tekniskt möjligt för att främja befintliga aktieägare.

Andra förbehållet är att börserna vill att bolaget genomför en omvänd split och att antalet aktier minskar för att aktiekursen skall uppnå ett nominellt värde av 10 kr /aktie. Detta är mer av ett formellt och praktiskt förbehåll från börsernas sida. Ledningen har förhandlat med börserna och bolaget har fått en 6 månaders period på sig att genomföra denna åtgärd.

Efter dessa två emissioner kommer bolagets soliditet, eget kapital samt kassa vara mycket större vilket gör att alla kommande stationer etableras precis som de 5 sista stationerna med bolagets egna kassa vilket gör koncernen starkare o starkare, en helt självfinansierande koncern utan att vara beroende av banker, finansbolag, större oljebolag m.fl.

VD
Fredrik Johansson

2017-01-31T08:36:51+01:00Wednesday, December 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

MER INFORMATION KRING FÖRBEHÅLLEN FRÅN BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 499 Kb)

I det PM som publicerades av bolaget 23e december så angavs det att mer information skulle publiceras idag kring de förbehåll som börserna i Berlin samt Dusseldorf ställt till bolaget innan handeln av Smartaktien kan påbörjas.

Styrelsen har nu funnit lösningar till de förbehåll som ställts.

Första förbehållet är att Smart Energy Sweden Group AB måste tillskjutas minst 25mkr i nytt kapital till för att klara den tillväxt som bolaget är inne i i form av ökade tradingvolymer av bränsle via sin egna importdepå i Trelleborg samt alla de stationer som skall etableras under 2017. För att klara den stora tillväxtplan som kommer att pågå under 4 år framåt så ville också börserna se en lösning på framtida finansiering vilket nya avtalet med GEM utgör. SE PM daterat 23/12-16. VD Fredrik Johansson har ställt sig positiv till att tillskjuta bolaget 25mkr omgående genom att kontant tillföra likvida medel i form av en riktad nyemission. Teckningskursen är överenskommen till 0,10:- SEK /aktie. Då detta är en riktad emission till en ledande befattningshavare så gäller LEO lagen och därför måste beslutet tas av aktieägarna på en extra bolagstämma. Ett flertal större aktieägare står bakom beslutet. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske på fredag 30e december enligt sedvanliga rutiner.

För att alla övriga aktieägare skall kunna teckna aktier på samma villkor enligt likabehandlingsprincipen så har styrelsen också beslutat att genomföra en företrädesemission. Teckningskursen blir också här 0,10:- SEK/aktie. Övriga villkor såsom avstämningsdag, teckningsperiod mm kommer att publiceras så snart det är praktiskt möjligt. Emissionen blir på max 2,5MEuro för att undgå prospektkrav som i värsta fall kan dra ut processen med 4 månader. Ledningen jobbar för att teckningsperioden blir i februari. Avstämningsdag beräknas att bli så snart som är tekniskt möjligt för att främja befintliga aktieägare.

Andra förbehållet är att börserna vill att bolaget genomför en omvänd split och att antalet aktier minskar för att aktiekursen skall uppnå ett nominellt värde av 10 kr /aktie. Detta är mer av ett formellt och praktiskt förbehåll från börsernas sida. Ledningen har förhandlat med börserna och bolaget har fått en 6 månaders period på sig att genomföra denna åtgärd.

Efter dessa två emissioner kommer bolagets soliditet, eget kapital samt kassa vara mycket större vilket gör att alla kommande stationer etableras precis som de 5 sista stationerna med bolagets egna kassa vilket gör koncernen starkare o starkare, en helt självfinansierande koncern utan att vara beroende av banker, finansbolag, större oljebolag m.fl.

VD
Fredrik Johansson

2017-02-08T10:05:11+01:00Wednesday, December 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Unkategorisiert|
Go to Top