Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar om projektstöd för Smart Energy