Lägesuppdatering

Se pressmeddelande på svenska (PDF 549 Kb)

Bäste aktieägare!

Här kommer en lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk
Bulkförsäljningen av bränslen i de olika dotterbolagen är stabil och har under sommaren växt i volym, på alla marknader koncernen bedriver verksamhet.
Arbetet med att finna synergier mellan dotterbolagen fortsätter och det har nu också beslutats att bulkförsäljningen i dotterbolaget i Falköping fr.o.m. 1 september kommer hanteras av dotterbolaget Mattssons Oljor. Detta innebär kostnadsbesparingar i båda bolagen samt att dotterbolaget i Falköping enbart kommer fokusera på etablering av Smartstationer.

Bolagets bränsledepå i Trelleborg har fungerat över förväntan och har inneburit lägre
inköpspriser på bränslet, som redan nu visar sig ge resultat enligt plan. Hittills i augusti har två laster med diesel importerats till depån med egna fartyget Pallas Glory.

Smartstationerna
Under sommaren har försäljningen ökat på våra stationer runtom i landet, vilket är positivt. Försäljningen har skett till ett större antal kunder och till ökade marginaler.

Under sommaren har ytterligare myndighetstillstånd blivit klara för kommande etableringar vilket innebär att dessa kommer att etableras och igångsättas under hösten.

Som nämnts ovan, så kommer koncernens mackbolag att enbart koncentrera sig på att etablera Smartstationer i Sverige. Så här lång har ju bolaget haft en bulkförsäljningsverksamhet parallellt med arbetet med att etablera och igångsätta Smartstationer. Denna renodling av verksamheten kommer i prognoser att innebära positiv ekonomisk nytta för Smartkoncernen.

Prognosen ser ljus ut framöver. Det visar sig bl.a. i det stora antal förfrågningar från mycket intressanta orter runtom i Sverige, som önskar en Smartstation på sin lokala marknad.

Som tidigare kommunicerat så är ny leverantör av stationerna på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.

Övrigt
Styrelsen har beslutat att publicera kvartalsrapport 2 (Q2) för innevarande räkenskapsår den 15e september.

Koncernen har förnyat större delen av sina kreditavtal till en lägre kapitalkostnad mot tidigare vilket redan under hösten kommer att påverka koncernens resultat positivt.

Bolaget höll sin årsstämma den 29e juni. Se separat årsstämmokommuniké publicerad 30 juni. Räkenskaperna för 2015 samt övriga punkter på dagordningen klubbades igenom med klar majoritet.

Advokat Eric Ehrencrona presenterade även sin och Hans Schedin ́s utredning angående Aktietorgets beslut kring avnotering av aktien där det framgick tydligt att Aktietorget har brustit mot noteringsavtalet med bolaget.

Information kring dotterbolaget Pallas Group AB(publ) hänvisar vi till dess egna kvartalsrapporter på www.pallasgroup.se

Nu när sommaren är över så återupptas arbetet med att lista bolagets aktie på en lämplig reglerad handelsplats. Glädjande är att aktien f n handlas i ökande volym och stabilt på OTC listan vilket innebär att bolagets aktie kan köpas o säljas på ett tillfredställande sätt.

2016-12-23T12:48:01+01:00Tuesday, August 30, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Lägesuppdatering

Note: This text is not yet translated.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 549 Kb)

Bäste aktieägare!

Här kommer en lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk
Bulkförsäljningen av bränslen i de olika dotterbolagen är stabil och har under sommaren växt i volym, på alla marknader koncernen bedriver verksamhet.
Arbetet med att finna synergier mellan dotterbolagen fortsätter och det har nu också beslutats att bulkförsäljningen i dotterbolaget i Falköping fr.o.m. 1 september kommer hanteras av dotterbolaget Mattssons Oljor. Detta innebär kostnadsbesparingar i båda bolagen samt att dotterbolaget i Falköping enbart kommer fokusera på etablering av Smartstationer.

Bolagets bränsledepå i Trelleborg har fungerat över förväntan och har inneburit lägre
inköpspriser på bränslet, som redan nu visar sig ge resultat enligt plan. Hittills i augusti har två laster med diesel importerats till depån med egna fartyget Pallas Glory.

Smartstationerna
Under sommaren har försäljningen ökat på våra stationer runtom i landet, vilket är positivt. Försäljningen har skett till ett större antal kunder och till ökade marginaler.

Under sommaren har ytterligare myndighetstillstånd blivit klara för kommande etableringar vilket innebär att dessa kommer att etableras och igångsättas under hösten.

Som nämnts ovan, så kommer koncernens mackbolag att enbart koncentrera sig på att etablera Smartstationer i Sverige. Så här lång har ju bolaget haft en bulkförsäljningsverksamhet parallellt med arbetet med att etablera och igångsätta Smartstationer. Denna renodling av verksamheten kommer i prognoser att innebära positiv ekonomisk nytta för Smartkoncernen.

Prognosen ser ljus ut framöver. Det visar sig bl.a. i det stora antal förfrågningar från mycket intressanta orter runtom i Sverige, som önskar en Smartstation på sin lokala marknad.

Som tidigare kommunicerat så är ny leverantör av stationerna på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.

Övrigt
Styrelsen har beslutat att publicera kvartalsrapport 2 (Q2) för innevarande räkenskapsår den 15e september.

Koncernen har förnyat större delen av sina kreditavtal till en lägre kapitalkostnad mot tidigare vilket redan under hösten kommer att påverka koncernens resultat positivt.

Bolaget höll sin årsstämma den 29e juni. Se separat årsstämmokommuniké publicerad 30 juni. Räkenskaperna för 2015 samt övriga punkter på dagordningen klubbades igenom med klar majoritet.

Advokat Eric Ehrencrona presenterade även sin och Hans Schedin ́s utredning angående Aktietorgets beslut kring avnotering av aktien där det framgick tydligt att Aktietorget har brustit mot noteringsavtalet med bolaget.

Information kring dotterbolaget Pallas Group AB(publ) hänvisar vi till dess egna kvartalsrapporter på www.pallasgroup.se

Nu när sommaren är över så återupptas arbetet med att lista bolagets aktie på en lämplig reglerad handelsplats. Glädjande är att aktien f n handlas i ökande volym och stabilt på OTC listan vilket innebär att bolagets aktie kan köpas o säljas på ett tillfredställande sätt.

2017-01-31T09:14:40+01:00Tuesday, August 30, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

Lägesuppdatering

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 549 Kb)

Bäste aktieägare!

Här kommer en lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk
Bulkförsäljningen av bränslen i de olika dotterbolagen är stabil och har under sommaren växt i volym, på alla marknader koncernen bedriver verksamhet.
Arbetet med att finna synergier mellan dotterbolagen fortsätter och det har nu också beslutats att bulkförsäljningen i dotterbolaget i Falköping fr.o.m. 1 september kommer hanteras av dotterbolaget Mattssons Oljor. Detta innebär kostnadsbesparingar i båda bolagen samt att dotterbolaget i Falköping enbart kommer fokusera på etablering av Smartstationer.

Bolagets bränsledepå i Trelleborg har fungerat över förväntan och har inneburit lägre
inköpspriser på bränslet, som redan nu visar sig ge resultat enligt plan. Hittills i augusti har två laster med diesel importerats till depån med egna fartyget Pallas Glory.

Smartstationerna
Under sommaren har försäljningen ökat på våra stationer runtom i landet, vilket är positivt. Försäljningen har skett till ett större antal kunder och till ökade marginaler.

Under sommaren har ytterligare myndighetstillstånd blivit klara för kommande etableringar vilket innebär att dessa kommer att etableras och igångsättas under hösten.

Som nämnts ovan, så kommer koncernens mackbolag att enbart koncentrera sig på att etablera Smartstationer i Sverige. Så här lång har ju bolaget haft en bulkförsäljningsverksamhet parallellt med arbetet med att etablera och igångsätta Smartstationer. Denna renodling av verksamheten kommer i prognoser att innebära positiv ekonomisk nytta för Smartkoncernen.

Prognosen ser ljus ut framöver. Det visar sig bl.a. i det stora antal förfrågningar från mycket intressanta orter runtom i Sverige, som önskar en Smartstation på sin lokala marknad.

Som tidigare kommunicerat så är ny leverantör av stationerna på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.

Övrigt
Styrelsen har beslutat att publicera kvartalsrapport 2 (Q2) för innevarande räkenskapsår den 15e september.

Koncernen har förnyat större delen av sina kreditavtal till en lägre kapitalkostnad mot tidigare vilket redan under hösten kommer att påverka koncernens resultat positivt.

Bolaget höll sin årsstämma den 29e juni. Se separat årsstämmokommuniké publicerad 30 juni. Räkenskaperna för 2015 samt övriga punkter på dagordningen klubbades igenom med klar majoritet.

Advokat Eric Ehrencrona presenterade även sin och Hans Schedin ́s utredning angående Aktietorgets beslut kring avnotering av aktien där det framgick tydligt att Aktietorget har brustit mot noteringsavtalet med bolaget.

Information kring dotterbolaget Pallas Group AB(publ) hänvisar vi till dess egna kvartalsrapporter på www.pallasgroup.se

Nu när sommaren är över så återupptas arbetet med att lista bolagets aktie på en lämplig reglerad handelsplats. Glädjande är att aktien f n handlas i ökande volym och stabilt på OTC listan vilket innebär att bolagets aktie kan köpas o säljas på ett tillfredställande sätt.

2017-02-08T10:46:45+01:00Tuesday, August 30, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Unkategorisiert|
Go to Top