Lägesuppdatering

Note: This text is not yet translated.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 644 Kb)

Bäste aktieägare!

Vi har efter önskemål från flera aktieägare sammanställt denna överskådliga lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk

Bulkförsäljningen går enligt budget och har hittills haft en mycket bra utveckling i april-maj månad.

Vi har just nu en pågående kampanj i dotterbolaget Energi & Bränsle Skåne AB som har blivit väl
emottagen. Läs mer på www.energi-bransle.se.

Även en sommarkampanj jobbas nu fram och Energi & Bränsle kommer vara representerad med en
stor monter på lantbruksmässan i Borgeby i juni.

Förhandling sker med ett antal potentiella nya storkunder som är en del av målet att nå en årlig försäljningsvolym på 100.000 kubikmeter för 2016.

Intresset för vår egna produkt Smart Xbee Diesel ökar och fler o fler kunder ser fördelarna med ett renare o effektivare bränsle.

Smartstationerna

Försäljningen på existerande Smartstationer ökar sakta för varje vecka som går vilket är glädjande. Vi får in många positiva mail och tel .samtal från nöjda tankare.

Stationen i Ärla har blivit kraftigt försenad av olika anledningar men är nu på plats och invigning beräknas ske i början av juni.

Vi har invigningshelg för vår station i Sunnanå den 14e maj och för stationen i Arkelstorp lördagen den 21e maj.
Nya arrendeavtal skrivs löpande och bygglov samt tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks löpande i takt med att arrendeavtal skrivs.

Ny leverantör av stationerna är på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.

Strategin är nu att beställa minst 5 stationer åt gången vilket gör att priset blir lägre per station och att i klumpar etablera stationerna efter sommaren på de ställen vi nu har nya arrendekontrakt.

Mycket positivt skrivs om Smarts nya bensinstationer, bl.a. i Värnamonytt.
Se Länk. http://www.vn.se/article/succe-for-nya-macken-i-bor/

Listning på ny handelsplats mm

Arbetet med att flytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt och förbereder bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, bla genomgår bolaget en grundlig Due Diligence utfört av extern advokatbyrå. Samtidigt så ändras rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats.

Vill också påpeka att vi inte kan ge mer info eller detaljer i nuläget då det kan påverka förhandlingar och kostnad mm för en flytt till ny handelplats. Mer info beräknas kunna kommuniceras i början av juni.

Vi beräknar att kunna kommunicera Q1(kvartalsrapport 1) 1 juni istället för 16 juni som tidigare var beslutat.

Organisationen har förstärkts med ytterligare personal för att klara tillväxten samtidigt som arbetet med att konsolidera koncernen pågår för att vara kostnadseffektiv.

Övrigt

En av styrelsens medlemmar jobbar aktivt med att konkurrensutsätta koncernens befintliga krediter mot andra banker för att bl.a. uppnå lägre räntekostnader på rörelsekrediterna . Ett arbete som snart kommer att ge resultat och påverka Q2 rörelseresultat positivt. Samtidigt har lägre inköpspriser på bränslet börjat ge effekt både på ökad försäljning samt ökat rörelseresultat. Tradingverksamheten har utvecklats bra med hjälp av fartyget Pallas Glory som nyttjats flitigt och trots att tradingverksamheten periodvis binder mycket likviditet så är det nånting som vi vill utveckla mer och därför också har beslutat att bygga ut bränsledepån i Trelleborg så att två tankbilar kan lasta samtidigt.

Vi försöker att besvara alla mail och tel.samtal från er aktieägare och ber om er förståelse att ni ibland får vänta på svar då alla i ledningen jobbar hårt operativt med långa arbetsdagar som följd. Det har varit roligt att börja jobba igen ifrån en lång sjukskrivning men samtidigt tungt att få upp farten igen på koncernens verksamheter samtidigt som arbetet med flytt till handelsplats mm har tagit och fortfarande tar mycket tid i anspråk. Dock ser vi nu tydligt effekterna av det hårda arbetet under hösten och vintern 2015 och ser att 2016 kommer bli ett bra år även om allt tar mycket längre tid än planerat att genomföra.

Vänligen
Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson, VD
Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
e-post info@smartenergysweden.se

2017-01-31T09:20:50+01:00Friday, May 13, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

Lägesuppdatering

Se pressmeddelande på svenska (PDF 644 Kb)

Bäste aktieägare!

Vi har efter önskemål från flera aktieägare sammanställt denna överskådliga lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk

Bulkförsäljningen går enligt budget och har hittills haft en mycket bra utveckling i april-maj månad.

Vi har just nu en pågående kampanj i dotterbolaget Energi & Bränsle Skåne AB som har blivit väl
emottagen. Läs mer på www.energi-bransle.se.

Även en sommarkampanj jobbas nu fram och Energi & Bränsle kommer vara representerad med en
stor monter på lantbruksmässan i Borgeby i juni.

Förhandling sker med ett antal potentiella nya storkunder som är en del av målet att nå en årlig försäljningsvolym på 100.000 kubikmeter för 2016.

Intresset för vår egna produkt Smart Xbee Diesel ökar och fler o fler kunder ser fördelarna med ett renare o effektivare bränsle.

Smartstationerna

Försäljningen på existerande Smartstationer ökar sakta för varje vecka som går vilket är glädjande. Vi får in många positiva mail och tel .samtal från nöjda tankare.

Stationen i Ärla har blivit kraftigt försenad av olika anledningar men är nu på plats och invigning beräknas ske i början av juni.

Vi har invigningshelg för vår station i Sunnanå den 14e maj och för stationen i Arkelstorp lördagen den 21e maj.
Nya arrendeavtal skrivs löpande och bygglov samt tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks löpande i takt med att arrendeavtal skrivs.

Ny leverantör av stationerna är på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.

Strategin är nu att beställa minst 5 stationer åt gången vilket gör att priset blir lägre per station och att i klumpar etablera stationerna efter sommaren på de ställen vi nu har nya arrendekontrakt.

Mycket positivt skrivs om Smarts nya bensinstationer, bl.a. i Värnamonytt.
Se Länk. http://www.vn.se/article/succe-for-nya-macken-i-bor/

Listning på ny handelsplats mm

Arbetet med att flytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt och förbereder bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, bla genomgår bolaget en grundlig Due Diligence utfört av extern advokatbyrå. Samtidigt så ändras rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats.

Vill också påpeka att vi inte kan ge mer info eller detaljer i nuläget då det kan påverka förhandlingar och kostnad mm för en flytt till ny handelplats. Mer info beräknas kunna kommuniceras i början av juni.

Vi beräknar att kunna kommunicera Q1(kvartalsrapport 1) 1 juni istället för 16 juni som tidigare var beslutat.

Organisationen har förstärkts med ytterligare personal för att klara tillväxten samtidigt som arbetet med att konsolidera koncernen pågår för att vara kostnadseffektiv.

Övrigt

En av styrelsens medlemmar jobbar aktivt med att konkurrensutsätta koncernens befintliga krediter mot andra banker för att bl.a. uppnå lägre räntekostnader på rörelsekrediterna . Ett arbete som snart kommer att ge resultat och påverka Q2 rörelseresultat positivt. Samtidigt har lägre inköpspriser på bränslet börjat ge effekt både på ökad försäljning samt ökat rörelseresultat. Tradingverksamheten har utvecklats bra med hjälp av fartyget Pallas Glory som nyttjats flitigt och trots att tradingverksamheten periodvis binder mycket likviditet så är det nånting som vi vill utveckla mer och därför också har beslutat att bygga ut bränsledepån i Trelleborg så att två tankbilar kan lasta samtidigt.

Vi försöker att besvara alla mail och tel.samtal från er aktieägare och ber om er förståelse att ni ibland får vänta på svar då alla i ledningen jobbar hårt operativt med långa arbetsdagar som följd. Det har varit roligt att börja jobba igen ifrån en lång sjukskrivning men samtidigt tungt att få upp farten igen på koncernens verksamheter samtidigt som arbetet med flytt till handelsplats mm har tagit och fortfarande tar mycket tid i anspråk. Dock ser vi nu tydligt effekterna av det hårda arbetet under hösten och vintern 2015 och ser att 2016 kommer bli ett bra år även om allt tar mycket längre tid än planerat att genomföra.

Vänligen
Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson, VD
Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
e-post info@smartenergysweden.se

2016-12-23T13:11:38+01:00Friday, May 13, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Lägesuppdatering

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 644 Kb)

Bäste aktieägare!

Vi har efter önskemål från flera aktieägare sammanställt denna överskådliga lägesuppdatering.

Bränsleförsäljning i bulk

Bulkförsäljningen går enligt budget och har hittills haft en mycket bra utveckling i april-maj månad.

Vi har just nu en pågående kampanj i dotterbolaget Energi & Bränsle Skåne AB som har blivit väl
emottagen. Läs mer på www.energi-bransle.se.

Även en sommarkampanj jobbas nu fram och Energi & Bränsle kommer vara representerad med en
stor monter på lantbruksmässan i Borgeby i juni.

Förhandling sker med ett antal potentiella nya storkunder som är en del av målet att nå en årlig försäljningsvolym på 100.000 kubikmeter för 2016.

Intresset för vår egna produkt Smart Xbee Diesel ökar och fler o fler kunder ser fördelarna med ett renare o effektivare bränsle.

Smartstationerna

Försäljningen på existerande Smartstationer ökar sakta för varje vecka som går vilket är glädjande. Vi får in många positiva mail och tel .samtal från nöjda tankare.

Stationen i Ärla har blivit kraftigt försenad av olika anledningar men är nu på plats och invigning beräknas ske i början av juni.

Vi har invigningshelg för vår station i Sunnanå den 14e maj och för stationen i Arkelstorp lördagen den 21e maj.
Nya arrendeavtal skrivs löpande och bygglov samt tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks löpande i takt med att arrendeavtal skrivs.

Ny leverantör av stationerna är på plats och stationerna kommer att tillverkas till ett lägre pris än föregående leverantör vilket är mycket positivt.

Strategin är nu att beställa minst 5 stationer åt gången vilket gör att priset blir lägre per station och att i klumpar etablera stationerna efter sommaren på de ställen vi nu har nya arrendekontrakt.

Mycket positivt skrivs om Smarts nya bensinstationer, bl.a. i Värnamonytt.
Se Länk. http://www.vn.se/article/succe-for-nya-macken-i-bor/

Listning på ny handelsplats mm

Arbetet med att flytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt och förbereder bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, bla genomgår bolaget en grundlig Due Diligence utfört av extern advokatbyrå. Samtidigt så ändras rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats.

Vill också påpeka att vi inte kan ge mer info eller detaljer i nuläget då det kan påverka förhandlingar och kostnad mm för en flytt till ny handelplats. Mer info beräknas kunna kommuniceras i början av juni.

Vi beräknar att kunna kommunicera Q1(kvartalsrapport 1) 1 juni istället för 16 juni som tidigare var beslutat.

Organisationen har förstärkts med ytterligare personal för att klara tillväxten samtidigt som arbetet med att konsolidera koncernen pågår för att vara kostnadseffektiv.

Övrigt

En av styrelsens medlemmar jobbar aktivt med att konkurrensutsätta koncernens befintliga krediter mot andra banker för att bl.a. uppnå lägre räntekostnader på rörelsekrediterna . Ett arbete som snart kommer att ge resultat och påverka Q2 rörelseresultat positivt. Samtidigt har lägre inköpspriser på bränslet börjat ge effekt både på ökad försäljning samt ökat rörelseresultat. Tradingverksamheten har utvecklats bra med hjälp av fartyget Pallas Glory som nyttjats flitigt och trots att tradingverksamheten periodvis binder mycket likviditet så är det nånting som vi vill utveckla mer och därför också har beslutat att bygga ut bränsledepån i Trelleborg så att två tankbilar kan lasta samtidigt.

Vi försöker att besvara alla mail och tel.samtal från er aktieägare och ber om er förståelse att ni ibland får vänta på svar då alla i ledningen jobbar hårt operativt med långa arbetsdagar som följd. Det har varit roligt att börja jobba igen ifrån en lång sjukskrivning men samtidigt tungt att få upp farten igen på koncernens verksamheter samtidigt som arbetet med flytt till handelsplats mm har tagit och fortfarande tar mycket tid i anspråk. Dock ser vi nu tydligt effekterna av det hårda arbetet under hösten och vintern 2015 och ser att 2016 kommer bli ett bra år även om allt tar mycket längre tid än planerat att genomföra.

Vänligen
Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson, VD
Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
e-post info@smartenergysweden.se

2017-02-08T11:26:53+01:00Friday, May 13, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Unkategorisiert|
Go to Top