Kommuniké från årsstämma 2017 i Smart Energy Sweden Group AB (publ)