Se pressmeddelande på svenska (PDF 101 Kb)

Huvudägaren Edshultshall Holding AB (Fredrik Johansson) föreslår att advokat Hans Schedin väljs till ledamot av styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB.

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma inom kort för att låta stämman besluta om Hans Schedin till ny ledamot av styrelsen.

Hans Schedin har lång erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och finansiell tillsyn samt krishantering. Han har varit ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på finansdepartementet. Han var också djupt engagerad i den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Under tio år har han varit ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen.

Under sin tid på MAQS Advokatbyrå har Hans huvudsakligen arbetat med företag inom den finansiella sektorn. Hans biträdde bl.a. Carnegie Investment Bank i sanktionsärendet mot Finansinspektionen, Svensk Exportkredit och LF Bank med anpassning till den nya värdepappers-marknadslagstiftningen, NeoNet och AktieTorget i brottmål om påstådd försummelse att anmäla misstänkta transaktioner till Ekobrottsmyndigheten samt Burenstam & Partners AB med ansökan om tillstånd för värdepappersbolag.

”Styrelse och ledning ser det som ett stort privilegium att få Hans med i styrelsen och få styrkt kunskaperna om att leda ett publikt bolag med allt vad det innebär kring MAR-regelverk m.m. Detta som ett led i processen att genomgå en nylistningsprocess med syftet att få Smart-aktien noterad på en reglerad handelsplats i Sverige. ”