Förtydligande kring blockförsäljning av aktier från huvudägaren