Förslag till ny styrelsesammansättning från huvudägaren