Se pressmeddelande på svenska (PDF 99 Kb)

Smartkoncernen har under sensommaren omförhandlat flertalet av sina större avtal med dess huvudbank. De förnyade avtalen ingicks 29 september.

Avtalen löper 1 år från 29/9 2017 och förlängs sedan med 6 månader i taget om inte någon av parterna väljer att säga upp avtalen med 3 månaders uppsägningstid.

Avtalen gör att koncernen får en ökad kassalikviditet på ca 11Mkr vilket tillsammans med befintlig kassa möjliggör nya etableringar av SMART-stationer samt fler förvärv av mindre bränslebolag.