Se pressmeddelande på svenska (PDF 193 Kb)

Parterna Smart Energy Sweden Group AB (säljare) samt Pallas Group AB (köpare) har enats om att med omedelbar verkan avsluta transaktionen gällande försäljningen av dotterbolaget Smart Energy Sweden Fuels AB till Pallas Group AB.

Parterna ingick ett avtal kring transaktionen som publicerades till marknaden den 28 juni 2017 samt 17 juli 2017 (För mer information se dessa PM).

Anledningen till att affären avslutas med omedelbar verkan är dels att det inkommit omfattande kritik från aktieägare kring värderingen(köpeskillingen) samt hur betalningen skulle ske och till vilken kvittningskurs.

Dels att köpeskillingen kraftigt skulle komma avvika från de 120Mkr som var avtalat i köpeavtalet.

Därmed äger säljaren Smart Energy Sweden Group AB rätt enligt villkoren i köpeavtalet att avbryta affären med omedelbar verkan. Då köparen Pallas Group AB är ett dotterbolag till säljaren så har parterna enats i samförstånd att avsluta affären med omedelbar verkan.

För mer information:

Fredrik Johansson, VD
Tel: 031-120056, info@smartenergysweden.se