Loading...

Finansiella Rapporter

Finansiella Rapporter 2017-06-14T14:09:25+00:00

Kommande rapporttillfällen mm

Bokslutskommunike: 31 mars 2017
Publicering av årsredovisning: 15 juni 2017
Publicering av Q1+Q2: 31 Augusti 2017
Bolagstämma: 29 juni 2017
Kvartalsrapport 3(Q3) för period 2016-01-01 till 2016-09-30: publiceras 30 november 2016

Se kallelse till årsstämman 2017 06 29  Ladda ner (PDF 320 Kb)

Se kallelse till årsstämman 2016 Ladda ner (PDF 111 Kb)
Se kallelse till extra bolagsstämman 2017 Ladda ner (PDF 116 Kb)
– Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Ladda ner (PDF 20 Kb)
Se kallelse till extra bolagsstämman 22/2 2017 Ladda ner (PDF 28 Kb)

Finansiella rapporter

2017
Protokoll extra bolagsstämma 2017-01-13 Svenska (PDF 449 Kb)
2016
Årsredovisning 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 2 Mb)
Bokslutskommuniké 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Delårsrapport #3 2016 2016-07-01 – 2016-09-30 Svenska (PDF 4,2 Mb) Engelska (PDF 4,7 Mb)
Delårsrapport #2 2016 2016-04-01 – 2016-06-30 Svenska (PDF 5,6 Mb) Engelska (PDF 5,3 Mb)
Delårsrapport #1 2016 2016-01-01 – 2016-03-31 Svenska (PDF 4,7 Mb)
2015
Årsredovisning 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 17.7 Mb) Engelska (PDF 7,2 Mb)
Bokslutskommuniké 20015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 3.2 Mb)
Delårsrapport #3 2015 2015-07-01 – 2015-09-30 Svenska (PDF 362 Kb)
Delårsrapport #2 2015 2015-04-01 – 2015-06-30 Svenska (PDF 362 Kb)
Delårsrapport #1 2015 2015-01-01 – 2015-03-31 Svenska (PDF 889 Kb)
2014
Årsredovisning 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 2.6 Mb) Engelska (PDF 2,8 Mb)
Bokslutskommuniké 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 304 Kb)
Delårsrapport #3 2014 2014-07-01 – 2014-09-30 Svenska (PDF 746 Kb)
Delårsrapport #2 2014 2014-04-01 – 2014-06-30 Svenska (PDF 229 Kb)
Delårsrapport #1 2014 2014-01-01 – 2014-03-31 Svenska (PDF 446 Kb)