Kommande rapporttillfällen mm

Bokslutskommunike: 31 mars 2017
Publicering av årsredovisning: 15 juni 2017
Publicering av Q1+Q2: 31 Augusti 2017
Bolagstämma: 29 juni 2017
Se kallelse till årsstämman 2016 Ladda ner (PDF 111 Kb)
Se kallelse till extra bolagsstämman 2017 Ladda ner (PDF 116 Kb)
– Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Ladda ner (PDF 20 Kb)
Se kallelse till extra bolagsstämman 22/2 2017 Ladda ner (PDF 28 Kb)
Kvartalsrapport 3(Q3) för period 2016-01-01 till 2016-09-30: publiceras 30 november 2016

Finansiella rapporter

2017      
Protokoll extra bolagsstämma 2017-01-13 Svenska (PDF 449 Kb)  
2016      
Bokslutskommuniké 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)  
Delårsrapport #3 2016 2016-07-01 – 2016-09-30 Svenska (PDF 4,2 Mb) Engelska (PDF 4,7 Mb)
Delårsrapport #2 2016 2016-04-01 – 2016-06-30 Svenska (PDF 5,6 Mb) Engelska (PDF 5,3 Mb)
Delårsrapport #1 2016 2016-01-01 – 2016-03-31 Svenska (PDF 4,7 Mb)  
       
2015      
Årsredovisning 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 17.7 Mb) Engelska (PDF 7,2 Mb)
Bokslutskommuniké 20015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 3.2 Mb)  
Delårsrapport #3 2015 2015-07-01 – 2015-09-30 Svenska (PDF 362 Kb)  
Delårsrapport #2 2015 2015-04-01 – 2015-06-30 Svenska (PDF 362 Kb)  
Delårsrapport #1 2015 2015-01-01 – 2015-03-31 Svenska (PDF 889 Kb)  
       
2014      
Årsredovisning 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 2.6 Mb) Engelska (PDF 2,8 Mb)
Bokslutskommuniké 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 304 Kb)  
Delårsrapport #3 2014 2014-07-01 – 2014-09-30 Svenska (PDF 746 Kb)  
Delårsrapport #2 2014 2014-04-01 – 2014-06-30 Svenska (PDF 229 Kb)  
Delårsrapport #1 2014 2014-01-01 – 2014-03-31 Svenska (PDF 446 Kb)