Loading...

Finansiella Rapporter

Finansiella Rapporter2020-12-28T11:17:27+01:00

2019
Årsredovisning 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 Svenska (PDF 17 Mb)
Bokslutskommuniké 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 Svenska (PDF 17 Mb)
Delårsrapport #3 2019 2019-01-01 – 2019-09-30 Svenska (PDF 22 Mb)
Delårsrapport #2 2019 2019-01-01 – 2019-06-30 Svenska (PDF 5 Mb)
Delårsrapport #1 2019 2019-01-01 – 2019-03-31 Svenska (PDF 15 Mb)
2018
Årsredovisning 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 Svenska (PDF 15 Mb)
Bokslutskommuniké 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Delårsrapport #3 2018 2018-01-01 – 2018-09-30 Svenska (PDF 3 Mb)
Halvårsrapport #1 2018 2018-06-01 – 2018-06-30 Svenska (PDF 3 Mb)
2017
Årsredovisning 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Informationmemorandum 2017 Svenska (PDF 3 Mb)
Memorandum 2017 Svenska (PDF 3 Mb)
Memorandum 2017 Teaser Svenska (PDF 3 Mb)
Bokslutskommuniké 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Protokoll extra bolagsstämma 2017-10-26 Svenska (PDF 170 Kb)
Halvårsrapport #1 2017 2017-01-01 – 2017-06-30 Svenska (PDF 11 Mb)
Protokoll extra bolagsstämma 2017-01-13 Svenska (PDF 449 Kb)
2016
Årsredovisning 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 2 Mb)
Bokslutskommuniké 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Delårsrapport #3 2016 2016-07-01 – 2016-09-30 Svenska (PDF 4,2 Mb) Engelska (PDF 4,7 Mb)
Delårsrapport #2 2016 2016-04-01 – 2016-06-30 Svenska (PDF 5,6 Mb) Engelska (PDF 5,3 Mb)
Delårsrapport #1 2016 2016-01-01 – 2016-03-31 Svenska (PDF 4,7 Mb)
2015
Årsredovisning 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 17.7 Mb) Engelska (PDF 7,2 Mb)
Bokslutskommuniké 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 3.2 Mb)
Delårsrapport #3 2015 2015-07-01 – 2015-09-30 Svenska (PDF 362 Kb)
Delårsrapport #2 2015 2015-04-01 – 2015-06-30 Svenska (PDF 362 Kb)
Delårsrapport #1 2015 2015-01-01 – 2015-03-31 Svenska (PDF 889 Kb)
2014
Årsredovisning 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 2.6 Mb) Engelska (PDF 2,8 Mb)
Bokslutskommuniké 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 304 Kb)
Delårsrapport #3 2014 2014-07-01 – 2014-09-30 Svenska (PDF 746 Kb)
Delårsrapport #2 2014 2014-04-01 – 2014-06-30 Svenska (PDF 229 Kb)
Delårsrapport #1 2014 2014-01-01 – 2014-03-31 Svenska (PDF 446 Kb)