Loading...

Finansiella Rapporter

Finansiella Rapporter 2017-12-11T13:55:22+00:00

Kommande rapporttillfällen mm

Bokslutskommunike 2018-02-28
Ordinarie Bolagsstämma 2018-06-15 (preliminärt)
Delårsrapport 2018-08-31 Januari – Juni

Kallelser

2017
Extra bolagsstämma 2017-10-26 Kallelse (PDF 262 Kb) Fullmaktsformulär (PDF 12 Kb)
Årsstämma 2017-06-29 Kallelse (PDF 320 Kb)
Extra bolagsstämma 2017-02-22 Kallelse (DOCX 28 Kb)
Extra bolagsstämma 2017-01-13 Kallelse (PDF 116 Kb) Fullmaktsformulär (DOCX 20 Kb)
2016
Årsstämma 2016-06-29 Kallelse (PDF 111 Kb)

Finansiella rapporter

2017
Protokoll extra bolagsstämma 2017-10-26 Svenska (PDF 170 Kb)
Halvårsrapport #1 2017 2017-01-01 – 2017-06-30 Svenska (PDF 11 Mb)
Protokoll extra bolagsstämma 2017-01-13 Svenska (PDF 449 Kb)
2016
Årsredovisning 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 2 Mb)
Bokslutskommuniké 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 Svenska (PDF 3 Mb)
Delårsrapport #3 2016 2016-07-01 – 2016-09-30 Svenska (PDF 4,2 Mb) Engelska (PDF 4,7 Mb)
Delårsrapport #2 2016 2016-04-01 – 2016-06-30 Svenska (PDF 5,6 Mb) Engelska (PDF 5,3 Mb)
Delårsrapport #1 2016 2016-01-01 – 2016-03-31 Svenska (PDF 4,7 Mb)
2015
Årsredovisning 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 17.7 Mb) Engelska (PDF 7,2 Mb)
Bokslutskommuniké 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 Svenska (PDF 3.2 Mb)
Delårsrapport #3 2015 2015-07-01 – 2015-09-30 Svenska (PDF 362 Kb)
Delårsrapport #2 2015 2015-04-01 – 2015-06-30 Svenska (PDF 362 Kb)
Delårsrapport #1 2015 2015-01-01 – 2015-03-31 Svenska (PDF 889 Kb)
2014
Årsredovisning 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 2.6 Mb) Engelska (PDF 2,8 Mb)
Bokslutskommuniké 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 Svenska (PDF 304 Kb)
Delårsrapport #3 2014 2014-07-01 – 2014-09-30 Svenska (PDF 746 Kb)
Delårsrapport #2 2014 2014-04-01 – 2014-06-30 Svenska (PDF 229 Kb)
Delårsrapport #1 2014 2014-01-01 – 2014-03-31 Svenska (PDF 446 Kb)