Se pressmeddelande på svenska (PDF 202 Kb)

Nästkommande orter som Smart Energy avser att etablera en Smartstation på är Tystberga, Hulu samt Hälleforsnäs. Dessa blir Smartstation nr. 13-15.  

Tystberga är en tätort i Nyköpings kommun med ca 900 invånare. Tystberga är beläget ca 20km från Nyköping.

Hulu är en mindre ort som ligger i Ulricehamns kommun i Västra Götalands län.

Hälleforsnäs är en tätort i Flens kommun med ca 1600 invånare. Hälleforsnäs är beläget i Södermanlands län.

Ovan tre nya etableringar finansieras genom bolagets egna medel och kassa och beräknas kosta totalt ca 2,7Mkr. Således krävs ingen utomstående finansiering, kassan i koncernen var 29,6 Mkr sista oktober 2017.

Det är planerat att använda sig av den större modellen av Smartstationerna , som rymmer

32 000 liter, på dessa orter. Dessa enheter är redan under byggnation på fabriken och beräknas att etableras under första kvartalet 2018 förutsatt att tillstånd erhålles från samhällsbyggnadsnämnd och räddningtjänst på respektive ort. Tilläggas bör att Smart Energy hittills alltid erhållit tillstånd på samtliga orter man har ansökt om att etablera sig tidigare.