Delårsrapport för perioden januari – september 2019